شاخص های بازار سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن9 ژوییه 2005