شاخص های بازار سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن30ژوییه 2005