شاخص سهام در بورس کویت افزایش یافت

به گزارش ایرنا ، حل بحران سیاسی
کویت روز سه‌شنبه تاثیر مطلوبی بر معاملات در بازار بورس سهام این کشور داشت به
گونه‌ای که شاخص سهام در این بازار در اولین ساعت فعالیت این بازار یعنی تا ساعت9صبح سه شنبه3/215واحد افزایش یافت .
گزارشهای دریافتی از بازار بورس کویت حاکی است شاخص کل سهام که در پایان معاملات
روز دو شنبه11493 واحد بود در ساعت9صبح سه‌شنبه به11708واحد رسید و
تمایل برای خرید سهام در خریداران این بازار بسیار زیاد است.
کارشناسان بورس کویت پیش بینی می‌کنند با حل بحران سیاسی و امیر شدن شیخ صباح
الاحمد الجابر الصباح ، نخست وزیر کنونی ، ارزش سهام در این کشور در مرحله آتی به
دلیل اهتمام فوق‌العاده وی به معاملات بورس سهام ، رونق بسیاری خواهد داشت.
شیخ سعد العبدالله السالم الصباح امیر جدید کویت به نفع شیخ صباح الاحمد الجابر
الصباح نخست وزیر این کشور کناره‌گیری کرد.