شاخص سهام در بازارهای نیویورک سقوط کرد

نگرانی از افزایش مجدد نرخ بهره
از سوی دولت فدرال،سبب کاهش شاخص سهام در بازارهای نیویورک شد.
به گزارش موج،شاخص سهام در بازارهای نیویورک به واسطه نگرانی در مورد افزایش مجدد
میزان بهره کاهش یافت،سهام شرکت های تکنولوژی نیز با کاهش سهام شرکت گوگل پایین
آمد.
میانگین سهام صنعتی Dow Jones به میزان 24/0درصد یا به عبارتی73/26 واحد پایین آمد
و به 32/10892واحد رسید.شاخص سهام Standard&Poor’s500 نیز 33/0درصد پایین آمد و با
13/4 واحد کاهش به 86/1262 رسید.شاخص الکترونیکی Nasdaq ، با 0.98درصد کاهش رو به
رو بود که 22.07واحد پایین آمد و به 81/2239 واحد رسید.
سهام شرکت گوگل با 7/4درصد کاهش روبه رو شد و 70/345دلار بر روی Nasdaq معامله شد.
سهام شرکت آی بی ام هم با 1/1درصد(89سنت) کاهش ،44/80دلار رقم خورد.
سهام شرکت مایکروسافت 1/1درصد پایین آمد و با 30سنت کاهش به 39/26دلار برای هر سهم
رسید.سهام شرکت کامپیوتری Apple تا 9/3درصد (60/2دلار)کاهش داشت و 71/64دلاررقم
خورد.
سهام یاهو،رقیب بزرگ شرکت گوگل ،6/1درصد یا به عبارتی 47سنت پایین آمد و به
04/32دلار رسید.
حجم معاملات در این بازارها متوسط بود،در حدود 37/1میلیارد سهام در بازارهای
نیویورک معامله شد که این تعداد زیر میانگین روزانه سال گذشته یعنی 61/1میلیارد
بود،در حدود 71/1میلیارد سهام نیز بر روی Nasdaq معامله شد که این تعداد هم پایین
تر از میانگین روزانه سال گذشته یعنی 80/1میلیارد بود.
گفتنی است،نسبت تعداد سهام هائی که برروی NYSE پایین آمدندبه تعداد سهام هائی که
افزایش داشتند، ،ده به شش بود اما این نسبت برای Nasdaq به گونه دیگری بود،به
طوریکه برای هر سهامی که برروی این شاخص بالارفت،دو سهام پایین آمدند.