شاخص بهای عمده فروشی 5/11 درصد افزایش یافت

شاخص بهای عمده فروشی کالاها در
ایران طی دوازده ماه منتهی به دی ماه 1384 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1383
معادل 5/11 درصد افزایش است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی شاخص بهای عمده فروشی
کالاها در ایران در دی ماه 1384 به عدد 8/268رسید که نسبت به ماه قبل معادل 8/0
درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر 2/6 درصد افزایش یافت.
شاخص مذکور طی ده ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 3/10 درصد
افزایش نشان می‌دهد.
شاخص بهای عمده فروشی کالاها در ایران طی دوازده ماه منتهی به دی ماه 1384 نسبت به
دوازده ماه منتهی به دی ماه 1383 معادل 5/11 درصد افزایش است.
در ماه مورد گزارش ، بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌های گوشت گوسفند، حبوب، سیب
درختی ، سبزی‌های تازه ( بجز سبزی های برگی که کاهش یافت) ، پسته صادراتی ، پوست
خام گوسفند، بنزین صادراتی ، پروپان و بوتان صادراتی، صابون دستشویی و حمام، لاستیک
رویی و تویی خودرو وارداتی، مس ، پیچ و مهره وارداتی و در و پنجره فلزی بیشترین اثر
را در افزایش بهای عمده فروشی کالاها در ایران داشت.
ضمنا شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه‌ها مانند مرکبات، رب گوجه فرنگی مصرف داخله
، دانه کنجد ، شن و ماسه و آهن میله گرد کاهش یافت.