شاخص بهای عمده فروشی کالاها ‌3/15 درصد افزایش داشت

شاخص بهای عمده
فروشی کالاها در ایران در خرداد ماه 1384 به عدد 8/263 رسید که نسبت به ماه قبل
معادل 6/0 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر 0/13 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا،
این شاخص در سه ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 8/14 درصد
افزایش نشان می‌دهد.

شاخص بهای عمده
فروشی کالاها در ایران در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1384 نسبت به دوازده ماه
منتهی به خرداد ماه 1383 معادل 3/15 درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد گزارش
پایین آمدن شاخص بهای گروه‌های گوشت قرمز و سبزی‌های تازه (بجز سبزی‌های ریشه‌ای)
بیشترین اثر را در کاهش شاخص بهای عمده فروش کالاها در ایران داشت.

ضمنا شاخص بهای
گوشت مرغ، جبوب، پوست خام گوسفند، و بنزن صادراتی کاهش ولی شاخص بهای ماهی آب‌های
جنوب، تخم مرغ، پروپان و بوتان صادراتی، رنگ و مرکب، انواع نخ، سیمان و محصولات
سیمانی، تیرآهن تولید داخله، مس صاداراتی، مشعل دو سوخته، کابل مسی و لوازم یدکی
خودرو وارداتی افزایش یافت.

در ماه مورد بررسی
شاخص بهای گروه مصحولات کشاورزی، دامپروری و ماهگیری برابر1/3 درصد نسبت به ماه قبل
پایین آمد که به علت کاهش شاخص بهای گروه بهای گروه کشاورزی معادل 1/3 درصد و گروه
دامپروری و ماهیگیری برابر 3/3 درصد بود.

شاخص بهای این گروه
نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان 2/16 درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه شاخص بهای گروه مصالح ساختمانی معادل 8/1 درصد
نسبت به ماه قبل افزایش یافت که در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه مصالح ساختمانی
فلزی و غیرفلزی به ترتیب برابر 0/2 درصد و 5/1 درصد بود.

شاخص بهای گروه
مصالح ساختمانی نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان هشت درصد افزایش داشت.