سیمان در نیمه دوم سال جاری وارد بورس فلزات می‌شود


با موافقت مسوولين از نيمه دوم سالجاري سيمان در بورس فلزات عرضه مي شود.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان
كارگزاران بورس فلزات تهران در پي موافقت بورس با پذيرش و عرضه سيمان در بورس فلزات
تهران، اولين جلسه مشترك در اين خصوص با حضور مديران و كارشناسان ذي ربط در وزارت
صنايع و معادن، كارخانه‌هاي سيمان كشور و بورس فلزات در محل آن وزارتخانه برگزار
شد.
در اين جلسه صفا كيش مدير كل صنايع كاني غير فلزي وزارت صنايع و معادن طي سخناني
ضمن ابراز خوشحالي از موافقت شوراي بورس با عرضه سيمان در بورس فلزات گفت: اين خبر
بسيار خوبي است كه سيمان مي‌تواند وارد بورس شود و قيمت آن براساس عرضه و تقاضا كشف
شود.
وي با اشاره به اين كه عرضه سيمان در بورس موجب تحول در صنعت سيمان كشور خواهد شد،
گفت: با اجراي اين تصميم از يك سو طرح‌هاي در دست اقدام سيمان كه ۹۰ درصد آنها
مربوط به كارخانه‌هاي سيمان است، سرعت مي‌گيرد و از سوي ديگر مصرف كننده راحت‌تر
مي‌تواند سيمان مورد نياز خود را تهيه كند، مضاف بر اين كه دغدغه مسئولان كشور در
مورد رانتي كه هم اكنون عده‌اي بي‌حساب و كتاب از محل اختلاف قيمت مصوب و بازار
آزاد سيمان مي‌برند، برطرف مي‌شود و بازار سيمان تا حدود زيادي شفاف خواهد شد.
مدير كل صنايع كاني غير فلزي وزارت صنايع و معادن افزود: البته اين تصميم يعني عرضه
سيمان در بورس بايد در فرصت مناسب و به گونه‌اي اجرا شود كه به آن ضربه‌اي نخورد و
لذا با توجه به كمبود فعلي سيمان، صلاح را در اين ديديم كه در نيمه دوم سال جاري،
پس از راه اندازي دو پروژه جديد سيمان در كشور و تعادل نسبي در عرضه و تقاضا، سيمان
وارد بورس شود.
براساس اين گزارش، در اين نشست سيد علي اكبر هاشميان، دبير كل بورس فلزات تهران نيز
ابتدا به تشريح مباني قانوني و اهداف راه اندازي بورس‌هاي كالا در كشور در قانون
برنامه سوم پرداخت و گفت: بورس‌هاي كالا ابزاري براي اجراي سياست تعديل و خروج از
سيستم دستوري و نظام تثبيتي هستند كه كشور ما تعديل تدريجي را انتخاب كرده است و از
حدود ۱۰ سال پيش به ويژه در قالب قانون برنامه سوم قرا شد به تدريج نظام عرضه و
تقاضا در بازار كالاها حاكم شود و لذا بورس فلزات و بورس كالاي كشاورزي راه افتاد و
در برنامه چهارم هم مقرر شده كه بورس‌هاي كالا در كشرو توسعه يابند.