سیمان به سبد حمایتی بازگشت

وزير بازرگاني گفت:
به دليل مشكلاتي كه براي سيمان ايجاد شده است مجددا سيمان به سبد حمايتي بازگشت

به گزارش خبرگزاري
فارس ، سيد مسعود مير كاظمي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قرار بود انجمن سيمان و
صنوف توليدي و وزارت صنايع مسئوليت تنظيم بازار سيمان را در اختيار بگيرد و نظارت
بر سيمان از وزارت بازرگاني خارج شد.
وي افزود: در جلسه‌اي كه هفته گذشته داشتيم سيمان به سبد حمايتي بازگشت و مجددا
تنظيم بازار سيمان در اختيار وزارت بازرگاني قرار گرفت.
وي تصريح كرد: در جلسه هيات دولت هفته گذشته با توضيحاتي كه داده شد و اينكه
سياستهاي متناقضي را در سيمان دنبال مي‌كنيم مجددا به سبد حمايتي بازگشت و متولي آن
وزارت بازرگاني شد.
وي افزود: كاري كه وزارت بازرگاني انجام داد اين بود كه صادرات را به تعويق
انداختيم وتلاش داريم در شبكه‌هاي توزيع داخلي سيمان توزيع شود و اين دوگانگي سياست
را كه منطقا و علما اشتباه است دنبال نخواهيم كرد.
مير كاظمي يادآور شد: سياستهاي تنظيم بازار در كشورها متناسب با سياستهاي اقتصادي
آنها ممكن است رقابتي يا حمايتي باشد.
وي ادامه داد: اجراي سياست رقابتي و حمايتي همزمان دوگانگي در كشور ايجاد مي‌كند.

وزير بازرگاني خاطر نشان كرد: براي رشد صنعت سيمان توافقي تحت عنوان طرح جامع سيمان
شده بود كه در دولت سال 82 تصويب شده بود و افزايش قيمت را در آن پذيرفته شده بود.

وي افزود: قرار بود 50 درصداز افزايش توليد براي بهسازي صنعت سيمان مصرف شود و 50
درصد براي يارانه واردات سيمان مصرف شود اين امر به وزارت صنايع و انجمن سيمان و
كارخانجات سپرده شد كه اين طرح را اجرا كنند.
مير كاظمي اظهار داشت: وزارت بازرگاني از اين سيستم خارج شده بود، ما نيز معتقديم
سيمان بايد رشد كند و ظرفيت‌هاي كشور در سال‌هاي آينده بيش از دو برابر شود.
وي ادامه داد: برخي از كارخانجات تعهدات يارانه‌اي را عمل نكردند و پول را به انجمن
واريز نكردند و به جاي واردات سيمان بيشتر صادرات داشته‌ايم.
وزير بازرگاني با اشاره به مشكل شكر در بازار گفت: در سال‌ جاري 300 تا 400 هزار تن
شكر كسري داريم كه با تعرفه 150 درصدي كه براي شكر در نظر گرفته شده است اگر شكر
وارد كنيم 2 تا 5/2 برابر قيمت داخلي شكر به فروش مي‌رسد و اين به صرفه نيست.
مير كاظمي در مورد مشكل شكر گفت: براي كاهش اين مشكل دو كالا برگ شكر اعلام شد تا
به مردم فشار كمتري آيد.
وي با اشاره به مشكل تجار در زمينه ميوه وتره‌بار گفت: پيگيري براي رفع مشكل تره
بار و ميوه از هفته اول اين مشكل آغاز شده است.
مير كاظمي در مورد صادرات غير نفتي اظهار داشت: بايد توسعه صادرات غير نفتي را
واقعي ببينيم و در بازار جهاني موفق باشيم.
وي بر كاهش و حذف حمايتها تاكيد كرد و افزود: بايد به سمت رقابتي شدن پيش رويم و
محصولاتمان قدرت رقابت پذيري داشته باشند.
وزير بازرگاني با اشاره به اينكه محدوديتي براي صادرات نداريم افزود: تمام ارگانهاي
مربوط براي صادرات بايد همكاري كنند تا بازار صادرات غيرنفتي خود را از دست ندهيم.

وي درباره تصميمات وزارت بازرگاني در خصوص ماه رمضان گفت: ماه رمضان تلاش داريم
ارزاق عمومي مردم فراهم شود و افزايش قيمتي نداشته باشيم.