سیمان بانرخ مصوب همچنان نایاب است

اگر در نيمه دوم فصل
ساخت و ساز، قصد تعميرات ساختمان محل سكونت خود را داريد وقتتان را براي خريد سيمان
با نرخ مصوب تلف نكنيد.چون به اين راحتي خريدار سيمان دولتي نخواهيد شد.

 خبرنگار دنياي اقتصاد
گزارش مي‌دهد اكنون در فصل تابستان كه بيشترين ساخت و ساز و تعميرات ساختمان‌‌هاي
مسكوني در همين فصل انجام مي‌شودساكنان بسياري از ساختمان‌ها با مشكل تهيه سيمان
روبه‌رو هستند.در حال حاضر تهيه سيمان در تهران يا از طريق بازار سياه يا همان
بازار آزاد قابل خريد است و يا مستقيم از طريق دو كارخانه سيمان آبيك و سيمان تهران
انجام مي‌شود.<سيمان آبيك> و <تهران> اين مصالح‌ پر مصرف ساختماني را با قيمت مصوب
دولتي به متقاضيان ارائه مي‌دهند و در بازار آزاد نيز حداقل 5/2برابر اين قيمت
سيمان به دست مصرف‌كننده مي‌رسد اما از آنجايي كه خريد سيمان از كارخانه‌هاي آبيك و
تهران منوط به ارائه مجوز ساخت و ساز شهرداري است و حداقل 25 الي 30روز بايد در صف
خريد منتظر ماند، لذا بسياري از آنهايي كه قصد تعميرات و نوسازي ساختمان‌هايشان را
دارند، مجبور هستند سيمان را به چند برابر قيمت مصوب از بازار آزاد تهيه كنند.گزارش
خبرنگار دنياي اقتصاد از غرب تهران حاكي از نيمه‌كاره ماندن تعميرات چندين ساختمان
چند طبقه است كه متصديان تعميرات آنها موفق به خريد سيمان با قيمت مصوب
نشده‌اند.اين افراد قيمت فوق‌العاده بالاي سيمان بازار سياه را در محاسبه هزينه
تعميرات ساختمانشان محاسبه نكرده بودند و اكنون با مشكل مواجه شده‌اند.