سیمان اردبیل و آهک آذر شهر ( سهامی عام )

درآمد حاصل از فروش
سيمان اردبيل و آهك آذرشهر براي سال مالي 84 با 31درصد افزايش مبلغ 338ميليارد و
244ميليون ريال پيش‌بيني شد.

به گزارش دنیای اقتصاد
،  بر اساس اطلاعات منتشره از سوي بورس اوراق بهادار تهران مبلغ فوق از فروش
325هزار و 762ميليون ريال سيمان و 12ميليارد و 482ميليون ريال محصولات آهك حاصل
خواهد شد.سيمان اردبيل و آهك آذرشهر پيش‌بيني درآمد هر سهم خود را براي سال مالي
منتهي به پايان سال 84 با سرمايه 70ميليارد ريال به طور خالص مبلغ 2هزار و 12ريال
اعلام شده است.اين مبلغ در مقايسه با پيش‌بيني سود هر سهم اين شركت در سال گذشته
معادل 19درصد افزايش نشان مي‌دهد.همچنين پيش‌بيني عملكرد <ساربيل> براي سال 84 در
مقايسه با عملكرد واقعي سال مالي قبل از 15درصد افزايش فروش و 47درصد افزايش سود
عملياتي برخوردار است كه شركت دلايل تغييرات را عمدتا ناشي از افزايش نرخ فروش
داخلي، افزايش نرخ و حجم فروش صادراتي، افزايش برخي از هزينه‌هاي عملياتي و همچنين
افزايش هزينه‌هاي مالي به دليل احتساب ذخيره مربوط به مبالغ مورد مطالعه توسط بانك
با توجه به تكاليف مجمع عادي ساليانه در خرداد ماه سال 84 اعلام نموده است.

 مبلغ مزبور از بابت
هزينه‌هاي مالي قطعي نبوده و مبلغ دقيق آن پس از توافق نهايي با بانك اعلام
مي‌شود.بنابراين گزارش، سيمان اردبيل و آهك آذرشهر طرح افزايش كوره و خط ترانسپورت
مواد خام را با برآورد 100ميليارد ريال سرمايه‌گذاري مورد نياز در دست اجرا دارد كه
تاكنون در اين رابطه 82ميليارد ريال سرمايه‌گذاري كرده است. مطابق اطلاعات دريافتي
تاريخ برآوردي بهره‌برداري از طرح مذكور در سال 85 اعلام شده است. سود هر سهم اين
شركت براي سال 83 مبلغ 1119 ريال پيش‌بيني شده بود كه مبلغ 1686 ريال محقق گرديد.
سيمان اردبيل و آهك آذرشهر دلايل تغيير

EPS
هر سهم را عمدتا ناشي از اعمال مابه‌التفاوت افزايش نرخ فروش تحقق يافته در قالب
اجراي طرح جامع سيمان،‌ شناسايي درآمد حاصل از تغيير نرخ ارز و كاهش هزينه‌هاي مالي
به دليل مشخص نشدن مبلغ دقيق مطالبات بانك از شركت اعلام كرده است.