سیر نزولی قیمت طلا

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، هرگرم طلای 18 عیار در معاملات روز جاری 134هزار
و 300ریال مبادله شد که نسبت به معاملات پایان روز گذشته 2000 ریال کاهش نشان می
دهد.

هر گرم طلای 17 عیار نیز درمعاملات روز جاری به 126 هزار و 300 ریال رسید که نسبت
به معاملات روز گذشته کاهش یک هزار و 800 ریالی را نشان می دهد .

بر اساس این گزارش، هر عدد سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و580 هزار ریال
مبادله شد که نسبت به روز گذشته تفاوتی نداشت و قیمت هر عدد سکه بهار آزادی طرح
جدید نیز به یک میلیون و 340هزار ریال رسید که نسبت به روزگذشته کاهش 15هزار ریالی
را نشان می دهد.