سه ماه نخست سال چه مقدار سیمان صادر کردیم

براساس آمار رسمي
‌گمرك، طي سه ماهه اول امسال حدود ۱۴۵ هزار و ۹۰۷ تن سيمان به ارزش ۸۵ ميليون دلار
از كشور صادر شده است.

دكتر احمد قاسمي،
مدير كل دفتر صادارت وزارت صنايع و معاون در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران
(ايسنا)، افزود: عمده اين صادرات به سيمان خاكستري اختصاص داشته است.

وي با بيان اين كه
هيچ مرجع رسمي‌نمي‌تواند مانع صدور كالا شود، گفت: در حال حاضر بيش از ۳۰ ميليون تن
سيمان در كشور توليد مي‌شود و براساس پيش‌بيني‌ها تا پايان سال امكان صدور حدود يك
ميليون تن سيمان وجود دارد كه حدود ۳ درصد از توليد را شامل مي‌شود.

وي، ميزان صادرات
سيمان طي سال گذشته را نيز حدود يك ميليون تن عنوان كرد.

گفتني است؛ پيش‌تر
هدايت اله آقايي، معاون وزير صنايع و معاون ميزان صادرات سيمان را طي سه ماه نخست
امسال بيش از ۶۰۰ هزار تن عنوان كرده و گفته بود كه ميزان صادرات اين محصول طي نيمه
اول سال جاري ۶۰۰ هزار تن پيش‌بيني شده كه به دليل صادرات زياد طي سه ماه اول امسال
قرار شده صدور سيمان با روند كندتري انجام شود.