سهم ایران از تجارت جهانی خدمات فنی و مهندسی تنها 28/0 درصد است

یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه در
عمل اتفاق افتاده، بیانگر صدور خدمات فنی و مهندسی به ارزش 630 میلیون دلار توسط
کشورمان بوده است که این رقم 28/0 درصد از حجم کل تجارت خدمات فنی و مهندسی در جهان
است.
به گزارش خبرگزاری فارس محمدعلی بحرینی یزدی با بیان اینکه ارزش صادرات خدمات در
بازارهای جهانی هر روز بیشتر می‌شود؛ به حدی که کشورهای توسعه یافته حجم روزافزونی
از فعالیتهای تجاری خود را به آن اختصاص داده‌اند، افزود: مطابق آمارهای ارائه شده
از سوی بانکهای بین‌المللی بیش از 60 درصد اشتغال کشورهای صنعتی در بخش خدمات صورت
می‌گیرد.
وی گفت: متاسفانه صادرات ایران در کل بسیار ناچیز است و درصد کمی از تولید ناخالص
ملی را تشکیل می‌دهد با این حال سهم صادرات خدمات از کل صادرات کشور نیز بسیار
ناچیز است.
یزدی با اشاره به اینکه ارزش تجارت جهانی سالانه 6 هزار میلیارد دلار برآورد شده
است گفت: از این میزان، سهم تجارت خدمات به 2500 میلیارد دلار می‌رسد.
وی افزود: از مجموع تجارت خدمات در جهان 225 میلیارد دلار سهم خدمات فنی و مهندسی
به همراه یافته‌های علمی و تحقیقاتی است که سهم بالقوه کشور ایران از این تجارت
جهانی 5/2 میلیارد دلار برآورد شده است.
وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که در برنامه سوم توسعه پیش بینی 8 میلیارد دلار
صادرات خدمات شده انجام شده بود.
یزدی معتقد است: توسعه صادرات خدمات ساختار صادرات کشور را متحول خواهد کرد و ضمن
ایجاد تنوع و درآمدهای ارزی، آسیب پذیری اقتصاد کشور را از نوسانات قیمت کالاها و
اتکا به بازارهای محدود و متمرکز کالایی کاهش خواهد داد.
وی با ذکر این نکته که صادرات کالا با صادرات خدمات یک تفاوت اساسی دارد اظهار
داشت: زمانی که کالا صادر می‌شود، ارتباط آن با سازنده و صادرکننده و کشور مبدا قطع
می‌گردد، در حالی که با صادر شدن خدمات ضمن اینکه همه منافع صادرات کالا وجود دارد
حاملان خدمات یعنی متخصصان و متفکران ارتباط خود را با کشور و جامعه خودی حفظ
می‌کنند و ضمن رساندن منافع مادی و معنوی به کشور یک پل ارتباطی بین داخل و خارج
کشور را برقرار می‌سازند.
این کارشناس اقتصادی گفت: این پل تاثیرات ارزشمندی را در تعاملات بعدی می‌گذارد و
حتی می‌تواند به فتح بازارهای کالایی نیز منجر شود.