سهم ایران از افزایش تولید اوپک در سال 2005 ، نیم درصد بوده است

سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) اعلام کرد: ایران با افزایش 4 هزار بشکه‌ای تولید نفت خود در سال 2005 تنها
0/5 درصد از افزایش تولید اوپک در این سال را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ، در سال
2005 در مجموع 795 هزار بشکه در روز بر تولید اوپک ‌افزوده شد که سهم ایران از این
رقم تنها 4 هزار بشکه معادل 0/5 درصد بوده است.
تولید نفت ایران در سال 2005 به طور متوسط به 924/3 میلیون بشکه در روز رسید که این
رقم نسبت به سال قبل از آن 4 هزار بشکه در روز افزایش داشته است.
متوسط تولید نفت ایران در سال 2004 ، 92/3 میلیون بشکه در روز اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش در سال 2005 از میان ده عضو اوپک (بجز عراق) هشت کشور با افزایش
تولید و دو کشور نیز با کاهش تولید مواجه بوده اند.
لیبی بیشترین کاهش تولید در سال 2005 را داشته است.
تولید نفت این کشور در سال 2005 به میزان 105 هزار بشکه در روز کاهش یافت.
اندونزی نیز در این سال با کاهش تولیدی معادل 28 هزار بشکه در روز مواجه شد.
بر اساس این گزارش دیگر کشورهای اوپک نیز با افزایش تولید در سال 2005 مواجه شدند
که به این شرح است: عربستان 422 هزار بشکه در روز، کویت 162، الجزایر 121، امارات
85، نیجریه 61، ونزوئلا 55، قطر 18 و ایران 4 هزار بشکه در روز.
تولید نفت عراق نیز در این سا ل به میزان 183 هزار بشکه در روز کاهش یافت.
تولید نفت اعضای اوپک در سال 2005 نیز به ترتیب عبارت بوده است از: الجزایر 349/1،
اندونزی 940/0 ، ایران 924/3، عراق 823/1 ، کویت 506/2، لیبی 642/1،‌نیجریه
413/2،‌قطر 795/0 ، عربستان 404/9، امارات 445/2و ونزوئلا 631/2 میلیون بشکه در
روز.