سهامداران

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ :

بانک ملی ایران ۶۳.۴۴%
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ۱۰.۳۴%
سایر سهامدارن حقیقی و حقوقی ۱۱.۸۹%

ماشااله عظیمی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی ازصندوق
بازنشستگی کارکنان بانک‌ها

بابک سعیدی

نائب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از
بانک ملی ایران

فرهاد زرگری

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مسکن و صنایع ساختمان ملی

امیر تقی‌خان تجریشی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
سرمایه‌گذاری توسعه ملی