سهامداران

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ :

بانک ملی ایران 63.94%
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها 10.34%
سایر سهامدارن حقیقی و حقوقی 25.72%

سیدعلی تقوی

رئیس هیأت مدیره

حسین مدرس خیابانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

فرهاد زرگری

عضو هیأت مدیره

حسین قاسمی

عضو هیأت مدیره

مهدی ایثاری نیا

عضو هیأت مدیره