سهامداران

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ :

بانک ملی ایران ۶۳.۴۴%
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ۱۰.۳۴%
سایر سهامدارن حقیقی و حقوقی ۱۱.۸۹%

بابک سعیدی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از
بانک ملی ایران

محمود اصلانی

نائب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مدیریت توسعه نگاه پویا

فرهاد زرگری

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
سرمایه‌گذاری توسعه ملی

امیر تقی‌خان تجریشی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مدیریت سرمایه مدار