سهامداران بورس سود تضمین شده دریافت می‌کنند

وزیرامور اقتصادی و
دارایی از اجرای مکانیزم جدید برای جلوگیری از متضرر شدن سهامداران خبر داد و
گفت:با اجرای مکانیزم جدید سهامداران بورس سود تضمین شده دریافت می‌کنند .

داود دانش جعفری در
پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص روند فزاینده افت شاخص‌های
بورس اظهار داشت: شاخص‌های بورس در مجموع با برنامه‌های اتخاذ شده بزودی بهبود پیدا
خواهد کرد و از یکی دو روز قبل این بهبود شروع شده است.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات مهمی که چند روز قبل به تصویب شورای بورس رسید
رویه‌ای جدیدی است که برای کسانی که تمایل به فروش سهام خود دارند اتخاذ شده است.

وزیر اقتصاد توضیح داد: سهام این افراد قابلیت تبدیل به اوراقی مانند اوراق مشارکت
خواهد داشت به شکلی که بتوانند در موعد مقرر سودی در حد اوراق مشارکت دیافت کنند و
خیالشان آسوده باشد که ارزش سهام آنها نه تنها کاهش پیدا نخواهد کرد که در حد اوراق
مشارکت سهم به ارزش سهامشان اضافه خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر افرادی بخواهند اکنون سهامشان را بفروشند و خریداری نباشد و منجر
به کاهش ارزش شود با سازوکاری که اتخاذ شده و بزودی اجرا خواهد شد اوراق او به قیمت
امروز خریداری می شود و به سهامدار قول داده می شود که با سود اوراق مشارکت در
آینده‌ای که موعد آن را با یکدیگر توافق می‌کنند بازپرداخت شود.
به گفته دانش جعفری حتی اگر در موعد مقرر قیمت سهام بالاتری از قیمت فعلی به اضافه
سود اوراق مشارکت باشد این اختیار وجود دارد که خود صاحب سهم سهم‌اش را بگیرد.
وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم با این کار نگرانی که برخی سهمامداران دارند مرتفع شود.

وی تصریح کرد: توصیه جدی من به سهامداران و فرد این است که طی یک ماه آینده سعی
نکنند سهامشان را بفروشند زیرا پیش‌بینی این است که متضرر می شوند مگر با ساز وکار
جدیدی که گفته شد.