سرپرست جدید معاونت مالی و پشتیبانی وبانک معرفی شد

حمید دیانت پی به عنوان سرپرست جدید معاونت مالی و پشتیبانی وبانک معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، طی مراسمی با حضور معاونان و مدیران شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با حکم دکتر سعیدی مدیرعامل وبانک، حمید دیانت پی به عنوان سرپرست جدید معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی معرفی شد.
در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات سیامک محمدظاهری، معاون مالی و پشتیبانی پیشین شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی که با ابلاغ دکتر سعیدی مدیرعامل به عنوان قائم مقام منصوب شدند، برای دکتر دیانت پی که علاوه بر سابقه اجرایی، سابقه آکادمیک در حوزه مالی دارند نیز آرزوی موفقیت شد.