سرمایه گذاری در صنعت نفت جهان امسال به 170 میلیارد دلار خواهد رسید

موسسه نفتي «آي اف
پي» فرانسه در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد : ميزان كل سرمايه گذاري انجام شده
درصنعت نفت جهان تا پايان سال 2005 ميلادي ، با 13 درصد افزايش به بيش از 170
ميليارد دلار خواهد رسيد .


به گزارش خبرگزاري فارس ، يونايتد پرس به نقل از اين موسسه افزود :
پيش بيني مي شود رشد سرمايه گذاري در صنعت نفت جهان تا پايان سال 2006 ميلادي نيز
به 8 تا 10 درصد افزايش يابد . اين رقم طي سال 2004 ميلادي ، با 5/8 درصد رشد به
بيش از 150 ميليارد يورو خواهد رسيد .
گرچه از سال 2002 ميلادي تا كنون ، قيمت جهاني نفت به بيش از دو برابر افزايش يافته
است و از 25 دلار در هر بشكه اكنون به بيش از 60 دلار رسيده است ولي رشد سرمايه
گذاري جهاني در بخش اكتشاف و توليد نفت به هيچ وجه با روند رشد قيمتها هماهنگ نبوده
است .
اين موسسه نفتي فرانسه تاكيد كرد : محدوديتهاي موجود بر سر مالكيت پروژه هاي نفتي
در روسيه و برخي از كشورهاي خاور ميانه و افزايش ماليات بر درآمد شركتهاي نفتي از
مهمترين علل عدم سرمايه گذاري كافي در بخش نفت به شمار مي رود .