سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری هند در توسعه منابع داخلی نفت و گاز

شركت نفت و گاز هند
بزرگترين شركت نفتي هند در نظر دارد طي سه تا پنج سال آينده به طور متوسط سالانه
3/2 ميليارد دلار در ميادين نفت و گاز اين كشور سرمايه‌گذاري كند.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از اينديا تايمز شركت دولتي نفت و گاز طبيعي هند كه بزرگترين شركت نفتي
در اين كشور محسوب مي‌شود در پاسخ به تقاضاي فزاينده هند براي انرژي در نظر دارد طي
سه تا پنج سال آينده به طور متوسط هر سال 100 ميليارد روپيه معادل 3/2 ميليارد دلار
در ميادين نفت و گاز اين كشور سرمايه‌گذاري كند.
اين شركت همچنين يك ميليارد دلار در پروژه‌هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز در كشورهاي
ديگر

سرمايه‌گذاري خواهد كرد.
هند پس از چين و ژاپن سومين مصرف كننده نفت در آسيا مي‌باشد و با توجه به رشد
اقتصادي اين كشور انتظار مي رود وابستگي اين كشور به انرژي وارداتي بيش از پيش
افزايش يابد.
براساس اين گزارش در حال حاضر 70 درصد از نفت مورد نياز اين كشور از خارج تامين مي
شود.