سرمایه‌گذاری ها و هلدینگ ها با مدیریت بخش خصوصی راه‌اندازی شوند

مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی با تاکید بر لزوم تاسیس شرکت‌های
سرمایه‌‌گذاری و هلدینگ در راستای اجرای صحیح اصل 44 گفت: مهم‌ترین نکته در این
گونه شرکت‌ها انتخاب مدیران از جانب سهامداران و پاسخگو بودن این مدیران به جمع
سهامداران است .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،‌فضل ا… معظمی با اشاره به لزوم
شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در اجرای اصل 44 اظهار داشت: در اجرای اصل 44 به
وجود اینگونه شرکت‌ها نیاز است به شرطی که نحوه مدیریت آن خصوصی باشد نه دولتی و در
ضمن از وابستگی‌های دولتی و ملاحظات کاسته شود .

وی ادامه داد: معمولا در شرکت‌های دولتی به دلیل وابستگی‌ها ، حساسیت‌ها اندک و
ملاحظات بسیار است که نتیجه آن بازدهی نامطلوب این گونه شرکت‌ها است .

معظمی در رابطه با ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ گفت: شرکت‌های
سرمایه‌گذاری معمولا به دنبال کسب بازدهی هستند و به راحتی می‌توانند از هر شرکتی
خارج شوند اما ساختار شرکت‌های هلدینگی مدیریتی است .

وی ادامه داد: در شرکت های هلدینگ که با هدف اداره شرکت‌ها و افزایش ارزش افزوده
سهام به وجود می‌آیند، برنامه‌ریزی بهینه و ساختار مدیریت از اهمیت مهمی برخوردار
است که باید این نوع مدیریت پاسخگوی سهامداران باشد.

معظمی خاطر نشان کرد:مردم باید در شرکت‌های هلدینگ نقش داشته باشند و به جای انتصاب
مدیریت دولتی،‌ انتخاب مدیران باید از جانب مردم باشد در این صورت عملکرد این گونه
شرکت‌ها مسلما مثبت خواهد بود و ملاحظات جمعی و نه فردی حفظ خواهد شد .

معظمی به واگذاری شرکت‌های دولتی با توجه به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت:‌
با انجام واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌ها و تزریق‌های دولتی قطع
خواهد شد که در این فرآیند اگر مدیریت کماکان دولتی و ملاحظات شخصی حاکم باشد در
عملکرد شرکت‌ها تاثیر منفی به جا خواهد گذاشت.

معظمی درخاتمه گفت: بر همین اساس باید بر روی قوانین وکمبودهای موجود کارشناسی‌های
لازم انجام گیرد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ بامدیریت بخش خصوصی راه‌اندازی
شوند .