سرمایه‌گذاری شورای همکاری خلیج فارس در تولید برق به 50 میلیارد دلار می‌رسد

متخصصان برآورد می کنند در دهه
آینده سرمایه گذاریهای کشورهای عضوشورای همکاریهای خلیج فارس درزمینه تولید برق تا
سال 2020 به 50 میلیارد دلاربرسد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل ازپایگاه خبری خلیج تایمز، به منظورافزایش دوبرابری
تولیدات برق درکشورهای عضوشورای همکاریهای خلیج فارس تا سال 2020 وبا هدف افزایش
تولید 6 هزارمگا وات به ذخایرتاسیساتی نسبت به میزان کنونی ، مقامات برق وآب امارات
متحده عربی پروژه های بزرگی را دردست اجرا دارند که بسیاری ازاین پروژه ها برعهده
بخش خصوصی است.
افزایش تقاضای دوبرابربا تغییرات ساختاری مهم دربخش الکتریسیته این اطمینان را می
دهد که امارات بازاراصلی خاورمینه درسالهای آینده خواهد بود وکشورهای آفریقای شمالی
و خاورمیانه بیش از74 گیگا وات برق تا سال 2020 نیازدارند.
اقتصاد شناور وتقاضای روبه افزایش برای برق درسراسرامارات متحده و دیگرکشورهای
خاورمیانه آنان را واداشت تا برای این رشد بی سابقه درفکرساخت و تولید نیروو توزیع
امکانات درمنطقه باشند.
پروژه های عظیم نیروپیش ازاین ودرحال حاضردرامارات، عربستان، ایران ودیگرکشورهای
منطقه به مناقصه گذاشته شده است. صنعتگران مهم نظیرشرکتهای بلک اند ویچ، جنرال
الکتریک وهیتاچی درکنارتولیدکنندگان مشهورجهانی وشرکت آب وبرق ابوظبی قصد دارند
درنمایشگاه پاورجن خاورمیانه (POWER-GEN Middle East) قدرتهایشان را به نمایش
بگذارند وشرکتهای مهندسی، عرضه کننده آب و نیروومقامات دولتی و مالی نیزفرصتهای
زیادی را برای این رویداد تجاری دراختیارتولید کنندگان می گذارند.
این نمایشگاه بزرگترین رویداد درمنطقه است که بیش از 100 شرکت کننده درآن حضورمی
یابند وانتظار می رود بیش از 200 شرکت منطقه ای و بین المللی دربخشهای برق، انتقال
نیروو توزیع نیزامکاناتشان را به نمایش گذارند.