سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال گذشته به 848 میلیون دلار رسید

لوکومونیتور حجم کل سرمایه گذاری
های خارجی که در سال 2005 وارد ایران شد را 848 میلیون دلار اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از لوکومونیتور، در سال 2005 شش پروژه با سرمایه
گذاری شرکت های خارجی در ایران به اجرا گذاشته است.
کل سرمایه وارد شده به ایران برای اجرای این پروژه ها 848 میلیون دلار اعلام شده
است.
براساس این گزارش در حالی حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران طی سال 2005 به 848
میلیون دلار رسید که در سال 2004، 26/4 میلیارد دلار و در سال 2003، 99/2 میلیارد
دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده بود.
به گزارش لوکومونیتور، از سال 2002 تاکنون 68 پروژه با سرمایه های خارجی در ایران
به اجرا گذاشته شده است . از آن زمان شرکت های انی، رنو و یونین کپیتال مقام نخست
در زمینه سرمایه‌ گذاری در ایران را دارا بوده اند. هر چه از ین شرکت ها در زمینه
سه پروژه در ایران سرمایه گذاری کرده اند.
دو شرکت توتالفینا و پروتون نیز هر یک با اجرای دو پروژه در مراتب بعدی از نظر حجم
سرمایه گذاری در ایران قرار دارند.
براساس لوکومونیتور در میان کشورهای سرمایه گذار در ایران نیز فرانسه و ژاپن در
مقام اول قرار داشته و پس از آن به ترتیب کشورهای ایتالیا، انگلیس و امارات قرار
دارند.
فرانسه و ژاپن هر یک 10 درصد سرمایه گذاری های خارجی در ایران را به خود اختصاص
داده و این رقم برای ایتالیا و انگلیس هر یک 8 درصد و برای امارات 5 درصد بوده است.

به گزارش فارس، 60 درصد باقیمانده توسط کشورهای دیگر در ایران سرمایه گذاری شده
است.
بخش صنایع سنگین بیشترین حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران را از سال 2002
تاکنون جذب کرده است. از این سال تاکنون 31 پروژه با سرمایه های خارجی در این بخش
به اجرا گذاشته شده است. به عبارت دیگر 46 درصد از سرمایه‌های خارجی وارد شده به
ایران از سال 2002 به بعد به بخش صنایع سنیگن اختصاص داشته است. پس از آن بخش حمل
ونقل با 19 درصد در رده بعدی قرار دارد.
بخش‌های مواد شیمیایی و پلاستیک ، خدمات مالی و تجارت، صنایع سبک، آی سی آی ،
الکترونیک، غذایی، و گردشگری نیز هر یک به ترتیب 1،1،3،3،7،9،10 درصد از کل سرمایه
گذاری های خارجی وارد شده به ایران از سال 2002 تا کنون را به خود اختصاص داده‌اند.