سرانه تولید ناخالص داخلی ایران امسال ۲۹۲۶ دلار

صندوق بين المللي
پول در تازه ترين گزارش خود سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را در سال ۲۰۰۵ ميلادي
۲۹۲۶ دلار پيش بيني كرده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، صندوق بين المللي پول در اين گزارش با اعلام اين كه سرانه توليد ناخالص داخلي
ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادي ۲۳۶۳ دلار بوده است، پيش بيني كرد كه اين رقم در سال ۲۰۰۶
ميلادي به ۳۴۲۷ دلار افزايش يابد.
بر اساس اين گزارش، ايران در بين ۱۳ كشور خاورميانه در رتبه نهم از لحاظ سرانه
توليد ناخالص داخلي قرار دارد و تنها سرانه توليد ناخالص داخلي كشورهاي مصر، اردن،
سوريه و يمن پايين تر از ايران است.
اين گزارش افزود: قطر بالاترين سرانه توليد ناخالص داخلي را در سال جاري ميلادي به
ميزان ۴۸ هزار دلار كسب خواهد كرد و كشورهاي امارات و كويت به ترتيب با سرانه توليد
ناخالص داخلي ۲۸ هزار و ۵۰۰ دلار و ۲۴ هزار و ۹۰۰ دلار در سال جاري ميلادي در رتبه
هاي دوم و سوم قرار خواهند گرفت.
يمن امسال پايين ترين سرانه توليد ناخالص داخلي را در خاورميانه به ميزان ۶۱۴ دلار
كسب خواهد كرد.