ساماندهی نرخ سود بانکی جدی است

به گزارش بنکر (Banker)،علی طیب نیا افزود: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها زیاد شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانک ها به ویژه برای فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.

*مشکلات نرخ بالای سود برای بازار سرمایه

طیب نیا خاطرنشان کرد:‌ نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می شود.
وزیر اقتصاد افزود: یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی های نظام بانکی کشور سرمایه گذاری های ریسک آور و پرریسک افزایش می یابد، زیرا تنها فعالیت های با ریسک بالا، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می کند.
طیب نیا با بیان اینکه به صورت جدی تصمیم داریم، نرخ سود بانکی را ساماندهی کنیم، گفت: البته بر اساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمی توانیم کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری واز طریق بخشنامه انجام دهیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده است.
وی افزود: همزمان عواملی نیز باعث شده است منابع قابل وام دهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاست ها را متوجه علت اصلی و کمبود منابع را در بازار مالی برطرف کنیم.

*برنامه های مفصل برای حل مشکل نرخ سود بالا

طیب نیا افزود: برنامه های مفصلی برای حل این مشکل داریم که بخشی از آن در احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پیش بینی شده است.
وزیر اقتصاد گفت: افزایش سرمایه بانک ها،‌ افزایش پرداخت بدهی دولت به بانک ها، وصول معوقات و فروش اموال و دارایی های مازاد نظام بانکی کشور از این برنامه است که می تواند مشکل کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد./واحد مرکزی