سال 2007 سرآغاز تغییرات بزرگ در اقتصاد جهان

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود اعلام کرد: با تغییر ناگهانی روندهای چند سال گذشته در اقتصاد جهانی و ادامه کاهش رشد اقتصادی آمریکا، رشد اقتصادی جهان در سال 2007 کاهش خواهد یافت.
 
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2006 را سالم توصیف و اعلام کرد: در سال جاری میلادی رشد اقتصادی منطقه اروپا و آسیا بیشترین تاثیر را بر اقتصاد جهان داشته اما اقتصاد آمریکا رو به ضعف است و مانع رشد جهانی شده است.
 
صندوق بین‌المللی پول که در ماه سپتامبر برآورد رشد اقتصادی جهان در سال 2007 را از 5.1 درصد به 4.9 درصد کاهش داده بود، در گزارش جدید خود اعلام کرد که در سال 2007 تغییر جهت بزرگی در بازار جهانی رخ خواهد داد و اقتصادهای نوظهور و آسیا موتور رشد اقتصادی دنیا خواهند بود و اقتصاد آمریکا تضعیف خواهد شد.
 
"جان لیپسکی" معاون رئیس این صندوق نیز در اظهاراتی، سال 2007 را سرآغاز تغییرات گسترده در اقتصاد جهانی دانست و گفت: پس از یک دوره عملکرد خارق‌العاده اقتصاد دنیا، عوامل تضعیف رشد اقتصاد دنیا در حال تقویت است و سیاست‌گزاران باید این عوامل را مدنظر قرار داشته باشند.
 
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود رشد مصرف در آمریکا نسبت به سال‌های گذشته روند آهسته‌تری به خود بگیرد، حال آنکه رشد مصرف در آسیا و اروپا سریعا رشد خواهد کرد.
 
رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده به بهبود صادرات خالص این کشور و فضای تجاری آن و بازگشت رونق به بخش مسکن بستگی دارد، اما در دیگر نقاط جهان خصوصا آسیای نوظهور و اروپا رشد اقتصادی بیشتر به تقاضای داخلی بستگی خواهد داشت تا رشد صادرات.