ساخت بزرگ‌ترین سیلوی بتنی سیمان در کارخانه ساروج بوشهر

بزرگ‌ترین سیلوی بتنی سیمان در محل کارخانه شرکت بین‌المللی ساروج بوشهر پروژه 6000 ‌تنی کلینکر و سیمان ساخته شد.
این سیلو که 20 متر قطر داخلی و 55‌ متر ارتفاع دارد به طریق استفاده از قالب‌های لغزان ساخته شده و بزرگ‌ترین سیلوی سیمان در خاورمیانه می‌باشد. نظر به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، محصولات این کارخانه عظیم که در 15‌کیلومتری شرق کنگان واقع شده در اواخر سال 1386 به بازار خواهد آمد. (دنیای اقتصاد 10/12/83 )