رییس سازمان بورس:

 
تشریح دلیل رشد شاخص بورس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گفت: سهامداران در 15 روز کاری سال 92 بیش از هفت درصد بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران کسب کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر "علی صالح آبادی" در گفت وگو با رادیو اقتصاد با بیان مطلب فوق افزود : بخشی از رشد شاخص، مربوط به افزایش قیمت محصولات شرکت ها به ویژه شرکت های صادراتی است و بخش دیگر هم به دلیل افزایش ظرفیت های تولیدی و بهره برداری طرح های توسعه ای این شرکت هاست.

وی اظهار داشت : شرکت های بورسی در سال های اخیر طرح های توسعه ای خوبی اجرا کردند و با تأمین مالی از بازار سرمایه توانستند افزایش ظرفیت دهند که این امر در بالا رفتن سودآوری آنها مؤثر بوده است.

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه باید روند تغییرات شاخص ها در بلند مدت مورد ارزیابی قرار گیرد، تصریح کرد : بازدهی بورس در سال 88 حدود 57 درصد، در سال 89 برابر 85 درصد، سال 90 برابر 11 درصد و سال گذشته 47 درصد بود که این رقم از ابتدای سال به حدود 7 درصد رسیده است.

دکتر صالح آبادی به اشاره به تنوع صنایع بورس تهران افزود: با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت های زیادی وارد بازار سرمایه شدند. این شرکت ها با نرخی کمتر از قیمت واقعی فروخته می شوند که این امر بر افزایش سود آوری سهام تأثیر مثبت دارد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هر گونه ارزان فروشی در عرضه سهام شرکت های دولتی به ویژه سهام هلدینگ خلیج فارس را رد کرد و گفت: قیمت ها در بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.

دکتر صالح آبادی به افراد غیر حرفه ای و سرمایه گذارانی که فرصت کافی برای حضور مداوم در بازار سرمایه ندارند، توصیه کرد از روش های غیر مستقیم مانند صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند.

وی اظهار داشت : در حال حاضر بازار سرمایه برای تمام سلیقه ها متناسب با میزان ریسک پذیری و ریسک گزیری آن ها، خدمات مالی ارائه می دهد، افرادی که ریسک گریز هستند می توانند در اوراق مرابحه، صکوک و اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنند تا از سود ثابت و مطمئنی برخوردار شوند.

سخنگوی سازمان بورس به افراد ریسک پذیر نیز توصیه کرد برای کاهش ریسک خود ، سبد سهام تشکیل دهند.