رییس‌جمهور: از بازار سرمایه به طور جدی حمایت می‌شود

با تشكيل شركت‌هاي
سهامي‌واگذاري سهام اين شركت‌ها به مردم به ويژه محرومان، آنها را در مالكيت كشور
مشاركت مي‌دهد
.

 
رييس‌جمهوري التهاب در بازار بورس را
كاذب دانست و گفت: 80درصد بورس در اختيار موسسات متعلق به دولت يا بخش عمومي‌است كه
مي‌توان نوسان اخير در بازار بورس را مهار كرد تا مشكلات بورس حل شود
.

 به
گزارش ايرنا، دكتر محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با تلويزيون افزود: شركت‌ها براي
گزارش‌هاي مالي هر ساله مجامع عمومي‌برگزار مي‌كنند كه در آن سود و زيان شركت مورد
بررسي قرار مي‌گيرد و برگزاري اين مجامع از دلايل تغييرات در بورس است‌
.

 وي
حمايت جدي دولت از بازار سرمايه را مورد تاكيد قرار داد و گفت: دولت و بازار دو
عنصر مهم در كنترل و تنظيم بازار هستند
.

 وي
به فعاليت‌هاي گروه اقتصادي دولت اشاره كرد و افزود: برنامه‌هاي اقتصادي دولت براي
مردم با دو موضوع معيشت و عدالت در حال پيگيري است كه بازنگري در نحوه توزيع منابع
بانكي و مشاركت دادن عامه مردم در مالكيت كشور از اولويت‌هاي اصلي آن است
.

 دكتر
احمدي‌نژاد گفت: هم‌ اكنون  46درصد از منابع بانكي در تهران تامين مي‌شود، اما 
53درصد از اين منابع در همين شهر مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه اين به معناي تشديد
تمركز و نبود رشد مناسب اقتصادي است كه بايد جلوي آن گرفته شود تا منابع به صورت
عادلانه توزيع شود
.

 وي
با اشاره به اينكه دولت، كارخانه‌ها و شركت‌هاي زيادي را در اختيار دارد كه
مي‌تواند آنها را به مردم واگذار كند افزود: با تشكيل شركت‌هاي سهامي ‌واگذاري سهام
اين شركت‌ها به مردم به خصوص افراد محروم جامعه، مي‌توان آنها را در مالكيت كشور
مشاركت داد‌
.

 رييس‌جمهوري
گفت: گروه اقتصادي دولت، گروهي كاملا هماهنگ با نگاه عدالت محور، خودباور و متكي به
توانمندي‌هاي درون كشور است و تلاش اين گروه به زودي در كشور نمايان خواهد شد
.