ریسک اقتصادی ایران طی ده سال گذشته ۱۰ رتبه بهبود یافت


  
واحد اطلاعات اكونوميست در گزارشي از
رتبه ايران در انواع ريسك در سالهاي ۱۹۹۵ و ۲۰۰۴ ميلادي اعلام كرد: در حالي كه رتبه
ايران در ريسك اقتصادي در سال ۱۹۹۵ بين ۶۰ كشور برتر جهان ۴۵ بوده است، اين رتبه در
سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۳۵ ارتقا يافته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس، اكونوميست افزود: ارتقاي رتبه ريسك اقتصادي ايران در حالي است كه رتبه ريسك
تجاري ايران از ۵۸ در سال ۱۹۹۵ به ۵۹ در سال ۲۰۰۴ ميلادي تنزل پيدا كرد.
بنابراين گزارش، در حالي كه ايران در شاخص جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي بين ۶۰
كشور برتر جهان در سال ۱۹۹۵ در رتبه ۵۹ قرار داشت، اين رتبه با گذشت ده سال همچنان
حفظ شده است، ولي در عين حال رتبه ايران در شاخص سياسي از ۵۵ به ۵۳ ارتقا يافته
است.
اين گزارش افزود: ريسك فرصتهاي بازاريابي در ايران طي اين ده سال بدتر شده است و در
حالي كه ايران در سال ۱۹۹۵ در رتبه ۳۶ شاخص بازاريابي قرار داشت، در سال ۲۰۰۴
ميلادي در رتبه ۳۹ قرار گرفت.
رتبه ايران در ريسك شاخص بازار كار نيز طي ده سال گذشته يك رده تنزل پيدا كرد و از
۵۹ به ۶۰ رسيد كه حاكي از بدترين وضعيت است؛ ولي در عين حال شاخص مالياتها در ايران
طي ده سال گذشته تغييري از لحاظ رتبه نكرده است و رتبه ۵۹ ايران بين ۶۰ كشور در اين
شاخص طي ده سال گذشته حفظ شده است.