روند کنونی جهانی سازی اقتصادی ناعادلانه است


رييس جديد سازمان تجارت جهاني گفت: روند كنوني جهاني سازي اقتصادي
ناعادلانه است و من تمام تلاش خود را به كار خواهم گرفت تا اين روند را كنترل كنم .


به گزارش خبرگزاري فارس ، رويترز به نقل از پاسكال لمي افزود : من
بيش از 5 سال به عنوان كميسر تجاري اتحاديه اروپايي مشغول به كار بوده ام و به خوبي
به اين نكته آگاه هستم كه روند كنوني جهاني سازي اقتصادي بيشتر به نفع كشورهاي
توسعه يافته جهان است .
وي تاكيد كرد : مهمترين هدف من در سازمان تجارت جهاني برقراري ارتباط مجدد عادلانه
بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته جهان است .
وي افزود: من تلاش خواهم كرد تا كشورهاي اروپايي از اين پس از حمايت بخش كشاورزي
خود و پرداخت يارانه به كشاورزان خود ، دست بردارند . نهايي كردن مذاكرات تجاري دور
دوحه نيز از جمله مهمترين اولويتهاي كاري من خواهد بود .
اظهارات اخير پاسكال لمي ، مورد انتقاد شديد مقامهاي تجاري و اقتصادي اروپا و به
خصوص فرانسه قرار گرفت است . پاسكال لمي 58 ساله، متولد فرانسه است و پيش از اين
علاوه بر كميسر اتحاديه اروپا ، مسئوليتهاي مهم ديگري نيز از جمله وزير اقتصاد
فرانسه را بر عهده داشته است.