روز سه شنبه دلار دومین هفته نرخ بالا در برابر یورو را پشت سر گذاشت( رویترز ۳ مه ۲۰۰۵ – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴ )

خانه » روز سه شنبه دلار دومین هفته نرخ بالا در برابر یورو را پشت سر گذاشت( رویترز ۳ مه ۲۰۰۵ – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴ )

روز سه شنبه دلار دومین هفته نرخ بالا در برابر یورو را پشت سر گذاشت( رویترز ۳ مه ۲۰۰۵ – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴ )

۱۳۸۴/۲/۱۴ ۱۴:۳۹:۳۴ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴ |دسته‌بندی: اخبار جهان|