به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، پانزدهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی با حضور محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین امامی رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی، مهدی باقریان دبیرکل جشنواره، مدیران روابط عمومی و جمعی از پیشکسوتان این عرصه در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
در این جشنواره، هیئت داوران با ارزیابی و بررسی دستاوردها و عملکردهای روابط عمومی دستگاه‌های مختلف، روابط عمومی گروه توسعه ملی را به عنوان برگزیده پانزدهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی در بخش‌های نشریه داخلی، تبلیغات، برنامه ویدئویی کوتاه و موشن گرافیک انتخاب کرد و سیدعلی میرمحمدی، مدیریت روابط عمومی گروه توسعه ملی، تندیس و لوح افتخار این جشنواره را دریافت کرد.
شایان ذکر است روابط عمومی گروه توسعه ملی در دوره گذشته این جشنواره در بخش پوستر، رتبه برتر را کسب کرده بود.