روابط عمومی گروه توسعه ملی منتخب ملی در پانزدهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، پانزدهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی با حضور محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین امامی رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی، مهدی باقریان دبیرکل جشنواره، مدیران روابط عمومی و جمعی از پیشکسوتان این عرصه در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
در این جشنواره، هیئت داوران با ارزیابی و بررسی دستاوردها و عملکردهای روابط عمومی دستگاه‌های مختلف، روابط عمومی گروه توسعه ملی را به عنوان برگزیده پانزدهمین جشنواره انتشارات روابط عمومی در بخش‌های نشریه داخلی، تبلیغات، برنامه ویدئویی کوتاه و موشن گرافیک انتخاب کرد و سیدعلی میرمحمدی، مدیریت روابط عمومی گروه توسعه ملی، تندیس و لوح افتخار این جشنواره را دریافت کرد.
شایان ذکر است روابط عمومی گروه توسعه ملی در دوره گذشته این جشنواره در بخش پوستر، رتبه برتر را کسب کرده بود.