رشد 6/34 درصدی ارزش صادرات فرآورده‌های معدنی

از ابتداي فروردين
تا پايان تير ماه سال جاري ارزش صادرات فرآورده‌هاي معدني 6/34 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران، در چهار ماهه نخست سال جاري نزديك به
يك ميليون و 800 هزار تن انواع فرآوردهاي معدني به ارزش شصت ميليون و 700 هزار دلار
از كشور صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني 7/180 درصد و از
لحاظ ارزش 6/34 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
اين گزارش مي‌افزايد: پودر معدني زغال سنگ و خرده كك، بنتونيت، كايولين، كربنات
كليسم، نمك مهدني و دريايي، گوگرد كاني، سنگ ساختماني كار نشده عمده فرآورده‌هاي
معدني صادراتي كشور را تشكيل مي‌هند. در اين ميان سنگ ساختماني كار نشده با وزن بيش
از 199 هزار تن و ارزش نزديك به 15 ميليون دلار بيشترين ميزان صادرات را به خود
اختصاص داده است.