رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران امسال به ‌۲/۵ درصد می‌رسد

بیزینس مانیتور در
تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی برخی شاخص‌های اقتصاد کلان ایران پرداخت و رشد
تولید ناخالص داخلی (
GDP)
واقعی کشورمان را در سال جاری ۲/۵ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری
ایسنا، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۸۳/۴ درصد بوده است و پیش‌بینی
می‌شود در سال آینده به ۳۲/۵ درصد افزایش یابد.

بیزینس مانیتور
پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ روند نزولی
داشته باشد و به ترتیب به ۲۷/۵ و ۲۴/۵ درصد برسد.

رشد تولید ناخالص
داخلی کشورمان در سال ۲۰۰۹ به بالاترین میزان طی چند سال پیش‌بینی شده می‌رسد و به
۵۲/۵ درصد خواهد رسید، اما این شاخص در سال ۲۰۱۰ نزول کرده و به میزان سال
جاری(۲/۵) می‌رسد.

در همین حال تولید
ناخالص داخلی اسمی ایران در سال جاری به یک میلیون و ۶۷۹ هزار و ۹۱۳ میلیارد ریال
(۲۱۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار) می‌رسد و این رقم در سال آینده به دو میلیون و ۴۳
هزار و ۵۶۲ میلیارد ریال (۲۱۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار) افزایش خواهد یافت. در
سال ۲۰۰۷ تولید ناخالص داخلی اسمی ایران دو میلیون و ۴۷۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال
(۲۳۵ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار) پیش‌بینی شده است.

ایران در سال ۲۰۰۸
و ۲۰۰۹ به ترتیب شاهد تولید ناخالص داخلی اسمی دو میلیون و ۹۹۴ هزار و ۲۰۵ میلیارد
ریال (۲۷۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار) و سه میلیون و ۶۳۳ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال
(۳۳۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار) خواهد بود.

تولید ناخالص داخلی
اسمی ایران در سال ۲۰۱۰ به چهار میلیون و ۳۹۵ هزار و ۸۱۴ میلیارد ریال (۳۹۹ میلیارد
و ۶۲۰ میلیون دلار) خواهد رسید.

بیزینس مانیتور در
ادامه پیش‌بینی کرد که جمعیت ایران در سال جاری از ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار در سال
گذشته به ۶۹ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر برسد.

ایران در سال ۲۰۰۶
جمعیتی بالغ بر ۷۰ میلیون و ۸۰ هزار نفر خواهد داشت و این رقم در سال‌های ۲۰۰۷،
۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ترتیب به ۷۱/۷۰، ۳۵/۷۱ و ۷۲ میلیون نفر خواهد رسید.

جمعیت ایران در سال
۲۰۱۰ به ۷۲ میلیون و ۶۶۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.