رشد بی سابقه ی شاخص های سهام هند درپی اسقبال سرمایه گذاران خارجی

همزمان با شدت یافتن تمایل سرمایه
گذاران خارجی به سرمایه گذاری در هند به امید بهره برداری از رشد اقتصادی پایدار در
این کشور، روز گذشته شاخص های بازار بورس هند به رکورد تازه ای دست یافتند.
به گزارش موج به نقل از گالف دیلی نیوز، دیروز شاخص معیار 30 BSE بازار بورس هند با
7/0 درصد رشد به رقم 9 هزارو 89/919 واحد رسید. همچنین شاخص نیفتی S&P CNX 50 هند
نیز با رشد 9/0 درصدی به رقم 3 هزارو 10/1 واحد رسید.
یکی از کارشناسان بازار بورس هند می گوید: با وجودآنکه ارزش سهام اندکی بالاتر از
حد معقول است، در حال حاضرافزایش میزان نقدینگی محرک رشد بازاربورس هند شده است.
اما این رشد به وسیله سه عامل دیگر یعنی زیرساخت های اقتصادی، میزان مصرف وبرون
سپاری ادامه خواهد یافت.
در حالی که سرمایه گذاران داخلی هند از رشد بی سابقه ی شاخص ها نگران هستند، طی
ماههای اخیر سرمایه گذاران خارجی با سرازیر کردن سرمایه های خود به این بازار باعث
رسیدن شاخص ها به رکوردهای تازه ای شده اند.
گفتنی است رشد 8 درصدی اقتصاد هند در سه ماهه ی جولای تا سپتامبرو همچنین کسب سود
مشارکتی نسبتاً خوب، باعث شده است که سرمایه گذاران خارجی در ماه ژانویه مجموعاً
مبلغ 734 میلیون دلار در بازار بورس هند سرمایه گذاری کنند.