رشد اقتصاد جهانی کاهش خواهد یافت

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهان اعلام کرد:‌ رشد اقتصادی
جهان در سال جاری میلادی به 3.6 درصد خواهد رسید اما احتمال کاهش شدید آن در سال
2007 به علت افزایش ناترازی‌های تجاری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، سازمان ملل پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در
سال 2007 با کاهش قابل توجه نسبت به سال‌جاری مواجه شود و به 3 درصد برسد.

سازمان ملل با اشاره به روند نگران‌کننده اقتصاد آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی
و همچنین نگرانی نسبت به بخش عرضه نفت جهان و همچنین چندین عامل کاهنده دیگر،
پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی جهان کاهش خواهد یافت.

سازمان ملل در این گزارش به افزایش فاصله درآمدهای کشورهای توسعه‌یافته و درحال
توسعه اشاره کرده است و توقف مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی را مانع عمده
کاهش این فاصله عنوان کرده است.

این گزارش می‌افزاید: کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیشترین آسیب را از نابرابری‌های
جهانی می‌بینند و دیگر کشورها می‌بایستی از طریق کمک‌های توسعه‌ای، کاهش بدهی‌ها و
بازنگری دسترسی به بازار به کشورهای فقیر کمک کنند.

سازمان ملل معتقد است ادامه روند ناترازی تجاری در سطح جهان امکان وقوع کاهش
ناگهانی رشد اقتصادی جهان را افزایش داده است و رکود اقتصادی آمریکا و کاهش ارزش
دلار موجب رکود اقتصاد جهانی خواهد شد.

سازمان ملل همچنین رکود در بخش مسکن آمریکا را یک تهدید واقعی اعلام کرده که اثرات
منفی وخیمی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.

سازمان ملل همچنین تاثیر قیمت بالای نفت بر رشد اقتصادی جهان را نامعلوم اعلام کرده
و افزوده است: نگرانی نسبت به شوک عرضه نفت بر جریانات بازار آن حکم‌فرما است و در
صورت توقف در عرضه نفت، آسیب‌هایی که به اقتصاد جهانی وارد می‌آید نسبت به شوک‌های
1970 و 1980 بزرگتر خواهد بود.