رشد اقتصادی ۷ درصدی هند طی دو سال آینده

موسسه کریسیل هند پیش بینی کرد: میزان رشد اقتصادی این کشور در طی سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلادی بین ۷۵/۶ تا ۷ درصد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، آسیا پلاس افزود : میزان نرخ تورم در هند طی این مدت به بیش از ۵ تا ۵/۵ درصد خواهد رسید. این گزارش حاکی است، در این مدت رشد بخش کشاورزی هند تنها ۵/۳ درصد خواهد بود و این درحالی است که نرخ رشد بخش خدمات صنعتی بیش از ۵/۸ درصد پیش بینی شده است.
موسسه آمار کریسیل همچنین میزان کسری بودجه هند را طی دو سال آینده بیش از ۵/۴ تا ۷/۴ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور اعلام کرد: در حالی که هدف دولت هند رساندن کسری بودجه این کشور تا کمتر از سه چهارم درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور است. (خبرگزاری فارس۱۸/۱۲/۸۳)