رشد اقتصادی جهان کاهش می یابد

سازمان توسعه و
همكاريهاي اقتصادي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد : رشد اقتصادي جهان در سال
۲۰۰۵ ميلادي به علت افزايش بي سابقه قيمت جهاني نفت ، بيش از پيش كاهش خواهد يافت .

به گزارش
خبرگزاري فارس ، روزنامه وال استريت ژورنال در شماره ديروز خود نوشت : بر اساس
آمارهاي اقتصادي اين سازمان ، رشد اقتصادي اكثر كشورهاي آسيايي و اروپايي در سال
۲۰۰۵ ميلادي با كاهش شديدي روبرو خواهد شد . متوسط رشد اقتصادي ۳۰ كشور عضو اين
سازمان در سال ۲۰۰۵ ميلادي كمتر از ۶/۲ درصد پيش بيني شده است . پيش بيني قبلي اين
سازمان در مورد رشد اقتصادي كشورهاي عضو در سال ۲۰۰۵ ميلادي بيش از ۹/۲ درصد بوده
است . اين رقم در سال ۲۰۰۴ ميلادي نيز بيش از ۴/۳ درصد اعلام شده است .
سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي همچنين رشد اقتصادي كشورهاي عضو را در سال ۲۰۰۶
ميلادي كمتر از ۸/۲ درصد پيش بيني نموده است .
بر اساس گزارش اين سازمان ، رشد اقتصادي كشورهاي آسيايي طي سالهاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶
ميلادي در مقايسه با ساير كشورها ، از روند مناسبتري برخوردار خواهد بود