رشد اقتصادی جهان در سال 2006 به 4 درصد کاهش می یابد

نشریه اکونومیست پیش بینی کرد رشد
اقتصادی جهان در سال 2006 میلادی به 4 درصد کاهش یابد.
به گزارش مهر به نقل از اکونومیست، رشد اقتصادی جهان در سال 2006 با 0.3 درصد کاهش
نسبت به سال 2005 به 4 درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، اکونومیست همچنین پیش بینی کرده است رشد اقتصادی جهان طی سه سال
آینده با رشد اندکی مواجه شود و به ترتیب طی سالهای 2007 تا 2009 به 4.1، 4.1، و
4.2 درصد افزایش یابد.
بر پایه همین گزارش، در حالیکه رشد اقتصادی جهان در سال 2004 به بالاترین سطح 20
سال اخیر رسیده بود، این رقم در سال 2005 به سطح 4.3 درصد رسید که نسبت به سال 2004
کاهشی 0.8 درصدی نشان می داد.
اکونومیست تداوم کسری مالی آمریکا، کاهش ارزش دلار، افزایش فشار بر شرکتهای صادراتی
خصوصا در اروپا، و تداوم قیمتهای بالای نفت خام را مهمترین علل کاهش رشد اقتصادی
جهان طی یک سال اخیر می داند.
اکونومیست می افزاید، در سال 2006 بالاترین رشد در میان اقتصادهای منطقه ای جهان به
اقتصادهای نوظهور خصوصا چین و هند تعلق دارد که رشد این کشورها به طور متوسط به 5
درصد خواهد رسید.
اکونومیست همچنین پایین ترین رشد اقتصادی در سال جاری میلادی را به کشورهای اروپای
غربی متعلق می داند، که رشد این منطقه به طور متوسط 2.1 درصد خواهد بود.
رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در سال 2006 با کاهشی 0.6 درصدی
نسبت به سال 2005 به 4.6 درصد خواهد رسید. پیش بینی می شود رشد این مطنقه طی سالهای
آینده نیز با کاهش نسبی همراه باشد و در سالهای 2007 تا 2009 به ترتیب به 4.4، 4.1
و 4.2 درصد کاهش یابد.
اکونومیست همچنین رشد اقتصادی منطقه آمریکای شمالی در سال جاری میلادی را 2.8 درصد،
آسیا و اقیانوسیه 3.5، آمریکای لاتین 3.5، و قاره آفریقا 4 درصد اعلام کرده است.
بنابر همین گزارش، متوسط نرخ تورم در سطح جهان در سال جاری میلادی 2.8 درصد خواهد
بود که یک دهم درصد نسبت به رقم 2.9 درصدی سال 2005 رشد نشان خواهد داد.
اکونومیست همچنین پیش بینی می کند ارزش مبادلات تجاری در سطح جهان در سال 2006 نسبت
به سال 2005 حدود 7.1 درصد افزایش یابد.