رشد اقتصادی جهان امسال به ۳/۴ درصد خواهد رسید

صندوق بين المللي پول
در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد : رشد اقتصادي جهان طي امسال و سال آينده به بيش
از ۳/۴ درصد خواهد رسيد .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، خبرگزاري فرانسه به نقل از رودريگو راتو رييس صندوق بين المللي پول افزود :
بر اساس پژوهشهاي اقتصادي اخير ، عوامل متعددي مثل افزايش قيمت نفت ، رشد كسري
تجاري آمريكا و كاهش رشد اقتصادي اروپا ، تعادل اقتصاد جهاني را به شدت مورد تهديد
قرار داده است .
راتو تاكيد كرد : كشورهاي توليد كننده نفت بايد با انجام سرمايه گذاريهاي بيشتر ،
نفت مورد نياز بازار جهاني را تامين كنند و كشورهاي بزرگ مصرف كننده نيز بايد با با
توسعه ظرفيت پالايشگاههاي خود از بروز بحران انرژي طي سالهاي آينده جلوگيري نمايند
.
وي ضمن تاكيد بر پيشرفت مذاكرات تجارت آزاد دور دوحه ، تصريح كرد : در اجلاس آتي
سران كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني در هنگ كنگ ، بايد به يك توافق جهاني براي
گسترش تجارت آزاد بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته جهان دست يافت .