رشد اقتصادی ایران کمتر از حد مورد انتظار بوده است


نشریه مید در گزارشی که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته اعلام کرد: رشد
اقتصادی ایران کمتر از حد مورد انتظار بوده است.

به
گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از نشریه مید، رشد تولید

ناخالص داخلی ایران
برپایه قیمتهای ثابت برای شش ماه اول سال ۱۳۸۳ در حدود 1/4 درصد

بوده و این در حالی است
که رشد تولید ناخالص داخلی بخش غیر نفتی در همین مدت ۳/۴

درصد بوده است.

بر
اساس این گزارش، مازاد تجاری ایران در شش ماهه اول سال ۱۳۸۳

نیز رقم پایینی بوده
است
.

 بانک
مرکزی ایران رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای کل سال فوق

را ۴/ ۶ درصد و برای
بخش غیر نفتی ۷/۶ درصد پیش بینی کرده بود
.

مید
می افزاید: صندوق بین المللی پول سال گذشته هشدار داده بود در

صورتی که قیمت نفت سقوط
کند، با افزایش واردات ، ایران با کسری تجاری بالایی روبرو

شود.


براساس این گزارش ایران سال گذشته با کسری تجاری ۲ هزار و
۶۰۰میلیون
دلار با المان ، ۶۱۹/۲ میلیارد دلار با امارات ، ۲۲۵/۲ میلیارد دلار با

فرانسه روبرو بوده است.