رشد اقتصادی ایران در سال 2006 به 5.4 درصد می رسد

صندوق بین المللی پول اعلام کرد
رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی به 5.4 درصد خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر" به نقل از صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران
در سال 2006 با کاهشی 0.6 درصدی نسبت به سال 2005 مواجه خواهد شد و از سطح 6 درصدی
سال 2005 به 5.4 درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند رشد اقتصادی ایران طی
سالهای آینده به تدریج از رکورد 6.7 درصدی سال 2003 فاصله بگیرد و در سال 2010 به
4.9 درصد کاهش یابد.
بر این اساس پیش بینی می شود، اقتصاد ایران طی پنج سال آینده و تا پایان سال 2010
به طور متوسط سالانه 5.1 درصد رشد کند.
افزون بر این، پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال 2007 به 5.1 درصد، در سال
2008 به 5 و در سالهای 2009 و 2010 به 4.9 درصد کاهش یابد.
این گزارش حاکی است، میانگین رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1987 تا 1996 برابر با
3.1 درصد بود که طی سالهای 1997 تا 2005 این رقم به 4.7 درصد افزایش یافت.
این گزارش می افزاید، طی ده سال اخیر بالاترین رشد اقتصادی ایران به سال 2002 مربوط
بود که تولید ناخالص داخلی ایران 7.5 درصد رشد کرد.
همچنین در سال 1999 رشد اقتصادی ایران به پایین ترین سطح 10 سال اخیر یعنی 1.9 درصد
رسید.