رشد اقتصادی ایران به ۶ درصد رسید

نشریه تخصصی "مید" در گزارش اخیر
خود رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه طی سال جاری و سال آینده میلادی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مید، رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۲۰۰۵ به ۶
درصد خواهد رسید.
بر این اساس، ایران پس از عربستان سعودی، دومین رشد بالای اقتصادی را در سطح منطقه
در سال جاری دارد، اما در سال ۲۰۰۶ ایران خواهد توانست عربستان را نیز پشت سر
بگذارد و به بالاترین رشد اقتصادی منطقه دست یابد.
بر اساس گزارش مید، رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۰۵ در سایه افزایش خیره
کننده درآمدهای نفتی این کشور به ۸.۷ درصد خواهد رسید، اما پیش بینی می شود رشد این
کشور در سال ۲۰۰۶ با نزولی فاحش به ۳.۳ درصد برسد.
این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ علیرغم کاهش یک دهم درصدی و
رسیدن به سطح ۵.۹ درصد، بالاترین رشد اقتصادی در منطقه خواهد بود.
مید همچنین رشد اقتصادی الجزایر در سال ۲۰۰۵ را ۵ درصد، بحرین ۵، مصر ۴.۸، اردن ۵،
کویت ۴.۹، لبنان ۴، لیبی ۱، مراکش ۲.۸، عمان ۳.۶، قطر ۶، سوریه ۳.۵، تونس ۵، امارات
۴.۵، و یمن ۲.۷ درصد اعلام کرده است.
بدین ترتیب کشور لیبی با رشد اقتصادی یک درصدی پایین ترین رشد اقتصادی را در سال
۲۰۰۵ در سطح منطقه دارا است.
افزون بر این، مید رشد اقتصادی یمن را در سال آینده میلادی ۲.۷ درصد، امارات ۴،
تونس ۵.۹، سوریه ۳.۶، قطر ۵.۷، عمان ۵.۳، مراکش ۳.۸، لیبی ۴.۴، لبنان ۴، کویت ۴،
اردن ۵، مصر ۴.۸، بحرین ۴.۹، و رشد الجزایر را ۴.۸ درصد اعلام کرده است.