رشد، تورم و تجارت- نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۳ سپتامبر ۲۰۰۵

 

جدول
رشد، تورم و تجارت  به نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،۳ سپتامبر  2005).

رشد ، تورم و تجارت

کشوردرصد
تغییر نسبت به دوازده ماه گذشته

۱۲ ماه اخیر (میلیارد دلار )


 


مقدار ذخایر خارجی

(میلیارد دلار )

رشد
اقتصادی
رشد
تولیدات صنعتی

تورم خرده فروشی

تراز بازرگانی

حساب جاری
چین۵/۹+۱/۱۶+۸/۱+۶/۸۷+۷/۶۸+۰/۷۱۱
هنگ
کنگ
۸/۶+۶/۰-۳/۱+۶/۹۵/۱۸+۹/۱۲۱
هند۰/۷+۷/۱۱+۱/۴+۰/۳۳-۴/۶-۱/۱۳۰

اندونزی
۵/۵+۱/۱۰+۳/۸+۴/۲۷+۸/۷+۶/۳۲
مالزی۱/۴+۴/۳+۳/۰+۰/۲۴+۷/۱۶+۰/۷۸
فیلیپین۸/۴+۱/۰۱/۷+۸/۰۹/۲+۱/۱۵

سنگاپور
۲/۵+۹/۵+۱/۰+۹/۱۶+۵/۳۲+۳/۱۱۶
کره
جنوبی
 
۳/۳+۰/۷+۰/۲+۰/۲۶+۳/۲۱+۶/۲۰۵

تایوان
۰/۳+۱/۱۴/۲+۱/۲+۳/۱۳+۶/۲۵۳
تایلند۳/۳+۷/۴+۳/۵+۳/۷-۲/۲-۳/۴۷

آرژانتین
۰/۸+۰/۶+۶/۹+۲/۱۱+۸/۲+۳/۲۲
برزیل۹/۳+۳/۶+۶/۶+۹/۳۹+۴/۱۳+۴/۵۹
شیلی۵/۶+۴/۴+۱/۳+۷/۸+۶/۰+۲/۱۶
کلمبیا۶/۳+۰/۳+۹/۴+۶/۱+۸/۰-۷/۱۳
مکزیک۱/۳+۷/۰+۵/۴+۶/۹-۴/۸۶/۶۵
پرو۶/۴+۹/۵+۴/۱+۸/۳+۴/۰+۵/۱۴

ونزوئلا
۱/۱۱+۴/۱۰+۳/۱۵+۷/۲۴+۷/۱۷+۳/۲۲
مصر۷/۴+۳/۳+۷/۴+۵/۹-۴/۴+۶/۱۷

اسراییل
۸/۴+۵/۰+۶/۱+۰/۸۹/۱+۵/۲۴

آفریقای جنوبی
۵/۴+۳/۲+۴/۳+۳/۲۵/۸-۲/۱۷
چکوسلواکی۴/۴+۷/۳+۷/۱+۰/۱+۴/۴-۸/۲۹
مجارستان۱/۴+۵/۶+۷/۳+۷/۲-۲/۹-۷/۱۷
لهستان۸/۲+۶/۲+۳/۱+۴/۳-۲/۰۸/۳۹
روسیه۲/۵+۹/۴+۵/۱۲+۹/۱۰۶+۲/۶۹+۹/۱۴۰
ترکیه۸/۴+۶/۱+۸/۷+۹/۳۸-۳/۱۹-۰/۴۰