رشد، تورم و تجارت- نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 3 سپتامبر 2005

 

جدول
رشد، تورم و تجارت  به نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،3 سپتامبر  2005).

رشد ، تورم و تجارت

کشوردرصد
تغییر نسبت به دوازده ماه گذشته

12 ماه اخیر (میلیارد دلار )


 


مقدار ذخایر خارجی

(میلیارد دلار )

رشد
اقتصادی
رشد
تولیدات صنعتی

تورم خرده فروشی

تراز بازرگانی

حساب جاری
چین5/9+1/16+8/1+6/87+7/68+0/711
هنگ
کنگ
8/6+6/0-3/1+6/95/18+9/121
هند0/7+7/11+1/4+0/33-4/6-1/130

اندونزی
5/5+1/10+3/8+4/27+8/7+6/32
مالزی1/4+4/3+3/0+0/24+7/16+0/78
فیلیپین8/4+1/01/7+8/09/2+1/15

سنگاپور
2/5+9/5+1/0+9/16+5/32+3/116
کره
جنوبی
 
3/3+0/7+0/2+0/26+3/21+6/205

تایوان
0/3+1/14/2+1/2+3/13+6/253
تایلند3/3+7/4+3/5+3/7-2/2-3/47

آرژانتین
0/8+0/6+6/9+2/11+8/2+3/22
برزیل9/3+3/6+6/6+9/39+4/13+4/59
شیلی5/6+4/4+1/3+7/8+6/0+2/16
کلمبیا6/3+0/3+9/4+6/1+8/0-7/13
مکزیک1/3+7/0+5/4+6/9-4/86/65
پرو6/4+9/5+4/1+8/3+4/0+5/14

ونزوئلا
1/11+4/10+3/15+7/24+7/17+3/22
مصر7/4+3/3+7/4+5/9-4/4+6/17

اسراییل
8/4+5/0+6/1+0/89/1+5/24

آفریقای جنوبی
5/4+3/2+4/3+3/25/8-2/17
چکوسلواکی4/4+7/3+7/1+0/1+4/4-8/29
مجارستان1/4+5/6+7/3+7/2-2/9-7/17
لهستان8/2+6/2+3/1+4/3-2/08/39
روسیه2/5+9/4+5/12+9/106+2/69+9/140
ترکیه8/4+6/1+8/7+9/38-3/19-0/40