رشد، تورم و تجارت به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن22 الی 28 اکتبر 2005

 

 

جدول رشد، تورم و
تجارت  به نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،22 الی 28 اکتبر 2005).

رشد ، تورم و تجارت


کشور

درصد
تغییر نسبت به دوازده ماه گذشته

12 ماه اخیر (میلیارد دلار )


 


مقدار ذخایر خارجی

(میلیارد دلار )


رشد اقتصادی

رشد
تولیدات صنعتی

تورم خرده فروشی

تراز بازرگانی

حساب جاری

چین

4/9+

5/16+9/0+4/96+7/68+0/769

هنگ کنگ
8/6+1/0-3/1+7/9-3/21+3/122

هند
1/8+4/7+4/3+5/35-0/16-2/132

اندونزی
5/5+3/7+1/9+2/27+0/4+9/29

مالزی
1/4+1/4+4/3+1/24+0/18+5/79

فیلیپین
8/4+1/1-0/7+7/0-9/2+0/16

سنگاپور
0/6+8/11+7/0+8/16+5/32+6/115

کره جنوبی  
3/3+5/5+7/2+2/25+9/19+7/206

تایوان
0/3+9/5+1/3+7/1+3/13+8/253

تایلند
4/4+7/10+0/6+3/7-3/2-2/48

آرژانتین
1/10+0/6+3/10+4/11+8/2+8/24

برزیل
9/3+8/3+0/6+2/41+5/12+6/54

شیلی
5/6+5/4+9/3+9/8+6/0+7/15

کلمبیا
3/5+2/0-0/5+7/1+8/0-8/14

مکزیک
1/3+1/2+5/3+6/9-4/8-2/68

پرو
7/6+4/9+1/1+0/4+4/0+8/12

ونزوئلا
1/11+0/8+9/15+7/24+7/17+7/24

مصر
2/5+3/3+7/4+4/10-9/2+0/19

اسراییل
8/4+6/3+9/1+7/7-3/1+5/28

آ.جنوبی
5/4+5/3+9/3+4/2-6/8-6/17

 چک و اسلواکی
1/5+6/8+2/2+4/1+1/4-9/29

مجارستان
1/4+9/6+7/3+4/3-6/8-5/17

لهستان
8/2+5/5+8/1+6/3-5/0-9/39

روسیه
1/6+2/5+4/12+4/113+3/78+6/159

ترکیه
2/4+3/8+0/8+4/40-7/20-2/41