رشد، تورم و تجارت به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۸ الی ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵

 

 

جدول رشد، تورم و
تجارت  به نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،8
الی ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵).

رشد ، تورم و تجارت

کشوردرصد
تغییر نسبت به دوازده ماه گذشته

۱۲ ماه اخیر (میلیارد دلار )

 


مقدار ذخایر خارجی

(میلیارد دلار )

رشد اقتصادی
رشد
تولیدات صنعتی

تورم خرده فروشی

تراز بازرگانی

حساب جاری
چین

۵/۹+

۰/۱۶+۳/۱+۱/۹۳+۷/۶۸+۰/۷۱۱
هنگ
کنگ
۸/۶+۱/۰-۳/۱+۷/۹-۳/۲۱+۳/۱۲۲
هند۱/۸+۷/۶+۴/۳+۷/۳۴-۰/۱۶-۶/۱۳۳

اندونزی
۵/۵+۳/۷+۱/۹+۲/۲۷+۰/۴+۹/۲۹
مالزی۱/۴+۹/۰+۷/۳+۱/۲۴+۰/۱۸+۵/۷۹
فیلیپین۸/۴+۱/۰-۰/۷+۷/۰-۹/۲+۳/۱۵

سنگاپور
۲/۵+۸/۱۱+۷/۰+۴/۱۷+۵/۳۲+۴/۱۱۶
کره
جنوبی  
۳/۳+۵/۵+۷/۲+۲/۲۵+۹/۱۹+۶/۲۰۶

تایوان
۰/۳+۹/۵+۳/۱+۷/۱+۳/۱۳+۸/۲۵۳
تایلند۴/۴+۷/۱۰+۰/۶+۳/۷-۳/۲-۲/۴۸

آرژانتین
۱/۱۰+۰/۶+۳/۱۰+۴/۱۱+۸/۲+۴/۲۴
برزیل۹/۳+۵/۰+۰/۶+۲/۴۱+۵/۱۲+۶/۵۴
شیلی۵/۶+۴/۵+۹/۳+۷/۸+۶/۰+۸/۱۵
کلمبیا۳/۵+۲/۰-۰/۵+۷/۱+۸/۰-۹/۱۴
مکزیک۱/۳+۱/۱-۰/۴+۶/۹-۴/۸-۴/۶۶
پرو۹/۴+۶/۴+۱/۱+۰/۴+۴/۰+۸/۱۲

ونزوئلا
۱/۱۱+۲/۶+۹/۱۵+۷/۲۴+۷/۱۷+۱/۲۳
مصر۲/۵+۳/۳+۷/۴+۴/۱۰-۹/۲+۰/۱۹

اسراییل
۸/۴+۶/۳+۶/۱+۷/۷-۳/۱+۸/۲۷

آ.جنوبی
۵/۴+۴/۲+۹/۳+۴/۲-۶/۸-۲/۱۷
 چک و
اسلواکی
۱/۵+۲/۱۱+۷/۱+۴/۱+۱/۴-۲/۳۰

مجارستان
۱/۴+۷/۶+۶/۳+۴/۳-۶/۸-۰/۱۸

لهستان
۸/۲+۶/۴+۶/۱+۳/۳-۳/۰+۴/۳۹
روسیه۱/۶+۴/۳+۴/۱۲+۶/۱۱۰+۳/۷۸+۰/۱۴۶

ترکیه
۲/۴+۳/۰-۰/۸+۴/۴۰-۰/۲۰-۲/۴۱