رشد، تورم و تجارت به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ،۲۴ الی۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵

 

 

جدول رشد، تورم و
تجارت  به نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،24 الی 30 سپتامبر 2005).

رشد ، تورم و تجارت

کشوردرصد
تغییر نسبت به دوازده ماه گذشته

۱۲ ماه اخیر (میلیارد دلار )

 


مقدار ذخایر خارجی

(میلیارد دلار )

رشد اقتصادی
رشد
تولیدات صنعتی

تورم خرده فروشی

تراز بازرگانی

حساب جاری
چین

۵/۹+

۰/۱۶+۳/۱+۱/۹۳+۷/۶۸+۰/۷۱۱
هنگ
کنگ
۸/۶+۱/۰-۳/۱+۶/۹-۵/۱۸+۳/۱۲۲
هند۰/۷+۷/۶+۱/۴+۷/۳۴-۴/۶-۶/۱۳۳

اندونزی
۵/۵+۳/۷+۳/۸+۸/۲۷+۸/۷+۰/۳۱
مالزی۱/۴+۹/۰+۷/۳+۶/۲۳+۷/۱۶+۰/۷۸
فیلیپین۸/۴+۱/۰-۲/۷+۸/۰-۹/۲+۳/۱۵

سنگاپور
۲/۵+۹/۵+۱/۰+۴/۱۷+۵/۳۲+۴/۱۱۶
کره
جنوبی  
۳/۳+۰/۷+۰/۲+۰/۲۶+۳/۲۱+۶/۲۰۶

تایوان
۰/۳+۱/۱-۶/۳+۷/۱+۳/۱۳+۱/۲۵۴
تایلند۴/۴+۷/۴+۶/۵+۳/۷-۲/۲-۳/۴۷

آرژانتین
۱/۱۰+۰/۶+۷/۹+۲/۱۱+۸/۲+۴/۲۴
برزیل۹/۳+۵/۰+۰/۶+۱/۴۰+۵/۱۲+۶/۵۴
شیلی۵/۶+۴/۴+۰/۳+۷/۸+۶/۰+۸/۱۵
کلمبیا۶/۳+۰/۳+۹/۴+۶/۱+۸/۰-۹/۱۴
مکزیک۱/۳+۱/۱-۰/۴+۶/۹-۴/۸-۴/۶۶
پرو۹/۴+۶/۴+۲/۱+۸/۳+۴/۰+۸/۱۲

ونزوئلا
۱/۱۱+۲/۶+۸/۱۴+۷/۲۴+۷/۱۷+۱/۲۳
مصر۷/۴+۳/۳+۷/۴+۵/۹-۴/۴+۵/۱۸

اسراییل
۸/۴+۶/۳+۶/۱+۷/۷-۳/۱+۸/۲۷

آ.جنوبی
۵/۴+۴/۲+۴/۳+۳/۲-۵/۸-۲/۱۷
 چک و
اسلواکی
۱/۵+۲/۱۱+۷/۱+۳/۱+۱/۴-۲/۳۰

مجارستان
۱/۴+۴/۸+۶/۳+۴/۳-۲/۹-۰/۱۸

لهستان
۸/۲+۶/۴+۶/۱+۳/۳-۳/۰+۴/۳۹
روسیه۱/۶+۴/۳+۴/۱۲+۶/۱۱۰+۲/۶۹+۰/۱۴۶

ترکیه
۲/۴+۳/۰-۹/۷+۹/۳۸-۰/۲۰-۹/۴۲