رسیدن قیمت نفت به بشکه ای ۱۰۰ دلار بعید است

وزیر نفت قطر معتقد است پیش بینی موسسه گلدمن ساش در مورد افزایش قیمت هربشکه نفت به بیش از ۱۰۰ دلار بعید و بسیار مشکوک است .
به گزارش خبرگزاری فارس (چهارم اردیبهشت ۱۳۸۴) ، مناریپورت به نقل از عبدالرحمن العطیه وزیر نفت قطر افزود: افزایش میزان تولید نفت از سوی اعضای اوپک یکی از مهمترین دلایل رد این فرضیه است .
پیش از این موسسه گلدمن ساش پیش بینی کرده بود، قیمت هر بشکه نفت به بالاتر از ۱۰۵ دلار افزایش خواهد یافت .