رده بندی 100 بانک برتر آلمان در سال 2004

به گزارش دنياي اقتصاد
تا سال 1997 سه بانك بزرگ
دوويچه بانك (
Deutsche Bank
در زدنر بانك (
Dresdner Bank)
و كومرس بانك (
Commerzbank) كه
مقر اصلي آنها در شهر فرانكفورت است فعال‌ترين و عمده‌ترين بانك‌‌هاي آلمان را
تشكيل مي‌دادند.

 در سال 1998 با ادغام
دو بانك مونيخي (
Bayerischen
Vereinsbank
) و (Bayerischen
Hypotheken
) بانك بزرگ
جديدي به نام
Hypovereinsbank (HVB)
به وجود آمد و بدين ترتيب در مركز ايالت بايرن (
Bayern)
در جنوب آلمان و شهر بزرگ مونيخ (
Munchen) چهارمين
بانك بزرگ آلمان متولد شد كه امروز در رده‌بندي يكصد بانك آلمان در رده سوم جدول
قرار گرفته است.

 در ژانويه سال 2001
ميلادي در ميان بانك‌هاي بزرگ آلمان تغييرات جديدتري به‌وجود آمد كه ادغام بانك در
زدنر (
Dresdener
Bank
) با شركت بيمه‌اي
Allianz – Konzarn به‌عنوان
نمونه‌اي از اين دست، مدل جديدي از مشاركت بانك‌ها و بيمه‌ها را در بازار پول آلمان
رقم زد. اين امر موجب شد كه تراز مالي بانك <درزدنر> با 10درصد رشد در سال گذشته
ميلادي اين بانك را در بين يكصد موسسه اعتباري برتر آلمان در جايگاه دوم قرار دهد.

 در رده پنجم اين
طبقه‌بندي بانك مشاركتي

DZ Bank
 با
مجموع تراز مالي 356ميليارد يورو قرار دارد كه در همكاري گسترده خود با (
WGZ
– Bank
) كه
با تراز مالي 66 ميليارد يورو در جايگاه 26 اين رده بندي قرار دارد ،به موقعيت بي
نظيري دست يافته است.

 بانك ايالتي
Landesbank Baden –
Wurttemberg
 با 340
ميليارد يورو در مجموع تراز مالي خود در سال 2004 ميلادي به عنوان يكي از بهترين و
موفق‌ترين موسسات مالي آلمان است كه به شايستگي در طبقه‌بندي سال 2004 آلمان در جمع
يكصد بانك برتر آلمان در رده ششم قرار گرفته است و تجربه كاملي از يكپارچگي سيستمي
است. از جمله بانك‌‌هاي ديگر موفق آلمان كه پيش‌بيني شده است آينده بهتري را نيز
داشته باشد بانك پس‌انداز
Haspa است.
اين بانك با مجموع تراز مالي 31ميليارد يورو در اين رده‌بندي رتبه 42 را به خود
اختصاص داده است. در رده‌بندي مذكور يكصد موسسه اعتباري آلمان در سال 2004
طبقه‌بندي شده است. در اين طبقه‌بندي شاخص‌هاي مجموع تراز مالي در سال 2003 و 2004،
درصد رشد تراز مالي در فاصله اين دو سال، تعداد شعب و تعداد كارمندان مورد ارزيابي
قرار گرفته است. در اين جدول تعداد كاركنان شامل مجموع كاركنان تحصيل كرده و
كارمندان پاره‌وقت در پايان سال مالي بوده است. در اين رده‌بندي همچنين واژه‌هاي
آلماني در قسمت نام موسسه وجود دارد كه در اسامي مختلف تكرار شده است. در اين قسمت
واژه
Sparkasse
به معني صندوق پس‌انداز، واژه

Landesbank
 به معني
بانك ايالتي، واژه
Girozentrale به
معني مركز نقل و انتقال اينترنتي پول و اعتبار بين بانكي، واژه

Hypotheken bank 
به معني بانك رهني (ارايه كننده تسهيلات مسكن)، واژه

landwirtschaftliche Renten bank
 به
معني بانك تخصصي ارايه دهنده تسهيلات كشاورزي آمده است همچنين در اين قسمت دو شركت
بزرگ سازنده خودرو در آلمان، با نام‌هاي فولكس واگن در رتبه 49 و دايملر كرايسلر در
رتبه 56 داراي بانك مخصوص به خود هستند.

 

 همچنين در قسمت نام
موسسه در اين جدول اسامي ايالت‌ها و شهرهاي (مراكز استان) مهم اين كشور ذكر شده است
كه جهت آشنايي بيشتر اسامي اين ايالات و شهرها در جدولي كه به صورت لينك قرار گرفته
قابل دسترسي است: