رتبه ریسک اقتصادی ایران ۱۵ رتبه بهبود یافت

موسسه بیزینس مانیتور در گزارش
جدید خود اعلام کرد برنامه های رییس جمهور جدید ایران موجب شده است رتبه ریسک
اقتصادی کوتاه مدت ایران طی سه ماه اخیر ۱۵ رتبه بهبود پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس مانیتور، برنامه های رییس جمهور جدید
ایران، عزم جدی وی در مبارزه با ناعدالتی اقتصادی، انتصاب دانش جعفری به وزارت امور
اقتصادی ایران و انجام فعالیتهایی همچون تاسیس صندوق ازدواج موجب شده است، ریسک
اقتصادی کوتاه مدت ایران طی سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۵ با بهبود قابل توجه مواجه شود.
بر اساس این گزارش، با استقرار کامل دولت جدید ایران شاخص ریسک اقتصادی کوتاه مدت
ایران طی سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۵ به ۵۸ رسیده است که نسبت به شاخص ۴۴.۵ سه ماهه
گذشته، ۱۳.۵ واحد رشد نشان می دهد.
بنابر اعلام بیزینس مانیتور، رتبه جهانی ایران از لحاظ ریسک اقتصادی کوتاه مدت نیز
طی سه ماه گذشته ۱۵ پله بهبود یافته است، به طوریکه ایران از رتبه ۹۴ جهان به رتبه
۷۹ صعود کرده است.
این گزارش می افزاید، رتبه ایران از لحاظ ریسک اقتصادی کوتاه مدت در میان کشورهای
خاورمیانه نیز سه پله بهبود یافته است و ایران از رتبه سیزدهم خاورمیانه به رتبه
دهم صعود کرده است.
بنابر اعلام بیزینس مانیتور، در سطح خاورمیانه امارات متحده عربی کماکان دارای
بهترین وضعیت ریسک اقتصادی است و در سطح جهان نیز در رتبه پنجم قرار دارد. شاخص
ریسک اقتصادی امارات ۸۸ اعلام شده است.
افزون بر این، کشورهای قطر با شاخص ریسک اقتصادی ۸۴.۵ (رتبه جهانی ۸)، عربستان
سعودی با شاخص ۸۱ (رتبه ۱۲)، بحرین با شاخص ۸۰ (رتبه ۱۶)، کویت با شاخص ۸۰ (رتبه
۱۶)، عمان با شاخص ۷۶ (رتبه ۲۳)، اسرائیل با شاخص ۷۲.۵ (رتبه ۳۳)، مصر با شاخص ۶۸
(رتبه ۴۴)، و اردن با شاخص ۵۹ (رتبه ۷۵)، به ترتیب در رتبه های دوم تا نهم
خاورمیانه از لحاظ ریسک اقتصادی کوتاه مدت قرار دارند.
همچنین کشورهای ترکیه با شاخص ۵۲ (رتبه جهانی ۹۴)، لبنان با شاخص ۴۳ (رتبه جهانی
۱۱۸)، و عراق با شاخص ۴۲ (رتبه جهانی ۱۲۰) از لحاظ ریسک اقتصادی کوتاه مدت در
خاورمیانه پایین تر از ایران قرار دارند.